DC Thermopanel

Det gobale fokus for afhængigheden af fossile brændstoffer har medført skærpede energikrav på nye bygninger og øget interessen for energibesparende facaderenoveringer.
Dermed er der skabt et stigende behov for et isoleringsprodukt som både kan yde en høj isoleringsevne og som er enkel samt hurtig at montere.

Dette produkt hedder DC Thermopanel.

DC Thermopanel har en høj fleksibilitet og variationerne er nærmest uendelige, det betyder at det kun er arkitektens fantasi og ingeniørens beregninger som sætter begrænsningerne for alsidigheden.

Sammensætningen af DC thermopaneler spænder fra traditionelle stål plader, kalcium silikat plader, cementbåndne spånplader, mineral uld, osv.

Fugt i byggeperioden er en af de væsentligste årsager til skimmelsvamp i nybyggeri. Mangelfuld afdækning af ydervæggen under opførelsen gør, at der kan ophobes en masse fugt i isoleringsmaterialet som kan tage mange år om at tørre ud og da kan isoleringen samt konstruktion omkring isolering have taget permanent skade.

Dette er ikke aktuelt med DC Thermopanel, med paneler fra DC Thermopanel kan man have lukket hus, både tag og væg, på omkring en uge, selvfølgelig afhængig af konstruktionen.
Skulle DC-Thermopaneler blive udsat for fugt eller regn tager PUR skums isoleringen i panelerne ikke skade af dette da skummet ikke optager fugt.

DC Thermopanel var nomineret til Ingeniørens produkt pris 2011.

Ring og bestil et præsentationsmøde på 9862 4200 og vi sender en konsulent ud til jer som kan gennemgå de mange muligheder i vores produkter. Et præsentationsmøde plejer at tage omkring 45 min.

Links som omhandler DC Thermopanel.

Future House artikel om tæthed på ingeniøren.dk

Future House artikel om produktprisen 2011


Links til nyttig information omkring Energi renovering.

Building Supply.dk - Ny energi pakke

Videncenter for energibesparelse

Ultimate Web