DC Paneler

Kølerum og fryserum er et kerneprodukt.

DC-Systems produkter har, fra etableringen af virksomheden, været rettet mod fødevareindustrien. Kølerum og Fryserum er et kerneproduktområde, hvor vi altid har haft fokus på tætheden og isoleringen med henblik på at medvirke til den bedste driftsøkonomi.

Hvis ikke fryserummet er tæt, bliver energiforbruget for højt og samtidig vil der komme fugtig luft igennem samlingerne, hvilket bliver til isdannelse i fryserummet. PUR-skum har uovertrufne isolerings-, stabilitets- og vandresistensegenskaber. Sidstnævnte skyldes, at PUR består af lukkede celler, hvilket ikke muliggør optagelse af fugt. Stabiliteten er styrket ved hjælp af indstøbte låse, hvorved der efter sammenlåsning af de enkelte paneler opnås en god skivevirkning og samtidig sikres en tæt samling.

Rengøring i f.eks køle- og produktionsrum er et andet velkendt problem for fødevareproducenterne, men det har DC-System løst med udviklingen af et hygiejnepanel, der monteres uden anvendelse af den traditionelle u-skinne. Resultatet heraf er at nedsivende vand uhindret kan løbe ned på gulvet, ligesom det såkaldte modløb er elimineret.

Ved højtryksspulingen er panelerne dagligt udsat for et markant tryk, men det har vi taget højde for ved at anvende en låst fuge, så denne ikke efterfølgende kan presses ud.

Gennemtænkt byggeri til landbrug og industri.

Vores staldbyggeri og industribyggeri er gennemtænkt og adskiller sig fra traditionelt byggeri. Det kommer i særdeleshed til udtryk i byggetiden samt priserne, der er i en klasse for sig.

Vi lægger stor vægt på at blive inddraget så tidligt som muligt i byggeprojektet, så vi med baggrund i vores erfaringer og kompetencer kan tilføje projektet ekstra værdi. Inden iværksættelsen af byggeriet gennemgår vi kontrakten og tidsplanen sammen med kunden, ligesom det er een og samme projektleder, der følger og afleverer byggeriet.

Vores byggetradition er videreudviklingen af et kølerum, hvor kravet til tæthed og isolering er af stor betydning. Vi er kendte for at opføre byggerier med høj isoleringsværdi og med meget lave vedligeholdelsesomkostninger.

Vægge og lofter er udført i præfabrikerede sandwich paneler med glatte overflader, der sikrer optimal rengøringsvenlighed. Det betyder, at det er nemt at praktisere en god hygiejne.

 

Ultimate Web